Het inschrijfgeld voor de Roel Boerma wandel- en trimloop à € 12,50 per deelnemer (jeugd t/m 16 jaar €5,-), gaat rechtstreeks naar de projecten van de lichtjesactie van de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland Tiel.

Ook als je niet als loper deelneemt kan je uiteraard wél meedoen aan de lichtjesactie en rechtstreeks doneren. Het bedrag van de donatie kan je zelf bepalen.

Maak een bedrag naar keuze over op onderstaande gegevens.

IBAN: NL95 RABO 0307 3914 42
t.n.v. de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland Tiel
onder vermelding van ROEL BOERMA WANDEL- EN TRIMLOOP.

HARTELIJK DANK VOOR UW GIFT!