Iedereen gaat op een zeker moment in zijn of haar leven wel eens naar het Ziekenhuis, hetzij als patiënt, hetzij als bezoeker. Een bezoek aan het ziekenhuis kan leuk zijn, bijvoorbeeld als er een nieuw en gezond leven te vieren valt. Maar een ziekenhuisopname is niet niks.

Patiënten verruilen immers hun thuis voor een ziekenhuiskamer. En vaak voor wel meer dan een paar dagen. In Ziekenhuis Rivierenland werken mensen die, met passie en toewijding, alles op alles zetten om die totaalzorg te bieden, aangenaam vertrouwd in onze eigen regio.

Vrienden maken het verschil

De Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland Tiel doet er alles aan om alle mensen zich in Ziekenhuis Rivierenland thuis te laten voelen. Zij hebben oog voor een warme en welkome omgeving; die maakt het verblijf draaglijker, bekort de tijd en geeft rust.

Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland Tiel zamelt geld in voor projecten die het verblijf in het ziekenhuis aangenamer maken en die niet uit het reguliere (zorg)budget betaald kunnen worden.
Inmiddels zijn er, dankzij de hulp van donateurs en overige sponsoracties, een groot aantal van deze extra voorzieningen mogelijk gemaakt.

Lichtjesactie

December 2010 is de allereerste “lichtjesactie” van start gegaan. Het stalen frame van de corsowagen van Tiel, “de olifant”, werd op het plein voor de ingang van het ziekenhuis geplaatst. Het frame werd vervolgens omwikkeld met kerstverlichting. Bij iedere eenmalige gift van €5,- werd er symbolisch een “lampje ontstoken” totdat alle verlichting aan was.

Het doel van deze sponsor actie was geld bijeen te brengen voor een huiselijke inrichting van de nieuwe afdeling oncologische dagbehandeling. Op de foto’s zie je een impressie van hoe het is geworden:

De sympathieke opzet van de actie spreekt de mensen aan. Het succes heeft vervolgens ieder jaar navolging gekregen. Tijdens het fruitcorso wordt een corso-wijk benaderd om hun corsowagen, eenmaal weer ontdaan van alle fruit en ondergrond, beschikbaar te stellen voor de lichtjesactie.

En ieder jaar zal de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland een weloverwogen keuze maken uit alle verzoeken van de diverse afdelingen van het ziekenhuis om als thema te dienen.

Op www.vriendenvanzrt.nl staan de resultaten van de afgelopen jaren nader vermeld.

Lopen voor het goede doel

Roel Boerma heeft de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland Tiel destijds aangewezen als goede doel voor de Roel Boerma Wandel- & Trimloop. Roel heeft met eigen ogen gezien welke goede invloeden de aanpak van de Stichting Vrienden heeft voor de patiënten van het ziekenhuis. Ieder jaar stelt de Stichting Vrienden een aantal projecten op waarvoor ze sponsoring zoekt voor de realisatie er van. Kijk op www.vriendenvanzrt.nl voor de projecten die wij met de Roel Boerma Wandel- & Trimloop van dit jaar steunen!

De Stichting Vrienden is een geregistreerde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).