Loop mee met de Roel Boerma wandel- & trimloop

Een gezellige, ontspannen, sportieve loop voor hardlopers én wandelaars. Georganiseerd door de Tielse atletiekvereniging Astylos. Alle inkomsten van het inschrijfgeld komen te gunste van het goede doel dat de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland Tiel dat jaar heeft vastgesteld voor de zogeheten “lichtjesactie”.

De lampjes in de jeugdcorsowagen “Blikvangers” branden in 2015 voor het creëren van een prettige omgeving voor kinderen in het ziekenhuis. Met speciale aandacht voor de spoedeisende hulp waar de wachtkamer en behandelkamer (nog) niet extra ingericht zijn voor kinderen.

Hoe is het ontstaan?

Toen eind december 2011 terminale kanker is geconstateerd bij Roel Boerma, lid van atletiekvereniging Astylos, heeft zijn trainer André van Alphen met het overige bestuur van Astylos besloten om Roel op een bijzondere wijze te steunen. Een sponsorloop in Tiel ter ere van hem, waarvan Roel zelf mocht bepalen naar welk “goed doel” de opbrengst zou gaan. En dan niet alleen voor de hardlopers, maar juist ook voor wandelaars, zodat iedereen mee kan lopen voor het goede doel.

De keuze van Roel viel op de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland Tiel met hun jaarlijkse “lichtjesactie”. In 2011 werd met de opbrengst van de lichtjesactie de afdeling van de oncologische dagbehandeling in het ziekenhuis onder handen genomen. De kamers zijn toen met eenvoudige middelen op een meer huiselijke manier ingericht. In plaats van de witte steriele ziekenhuisomgeving kwam er kleur en vrolijke foto’s op de muren, gordijnen voor het raam, stereoapparatuur en comfortabele stoelen voor de partners/begeleiders van de patiënten. Roel heeft menige uren op deze afdeling aan het infuus gelegen voor de chemo’s en ervoer zelf het verschil dat zo’n omgeving maakt ten opzichte van de standaard ziekenhuisruimte.
Bovendien is de Stichting voor Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland Tiel een non-profit organisatie dat alleen uit vrijwilligers bestaat en alles door middel van sponsoring verzorgd. Alle inkomsten komen ten bate van de projecten die het leven van de patiënt en bezoeker in het ziekenhuis veraangenaamd.
Daarnaast speelde de overweging van de lokale connecties een rol. Allen zijn verbonden met Tiel. Astylos is de enige atletiekvereniging in Tiel en het Ziekenhuis Rivierenland, waar Roel onder behandeling was, lag zelfs vlakbij zijn eigen huis in Tiel.

Roel Boerma Trimloop - aan de start 05

Goede doelen

In 2015 ging de opbrengst van de Roel Boerma wandel- en trimloop naar de lichtjesactie met als thema “Kinderen in Ziekenhuis Rivierenland”.

Het belang is niet te onderschatten: jaarlijks komen er circa. 8500 kinderen in het ziekenhuis. Voor hen zijn in samenwerking met de betreffende afdelingen (denk onder meer aan de spoedeisende hulp en de kinderafdeling) diverse projecten aangedragen, die hopelijk met de opbrengsten van de lichtjesactie gerealiseerd kunnen worden. Daarmee wordt het verblijf van kinderen in alle leeftijdsgroepen in het ziekenhuis een beetje plezieriger.

De lichtjesactie van 2013 én 2014 stonden in teken van het realiseren van 6 waakkamers en familiekamers.

In het Ziekenhuis Rivierenland overlijden jaarlijks gemiddeld zo’n 250 patiënten. Deze patiënten, variërend in leeftijd, verblijven soms kort, maar vaak ook langer in normale patiëntenkamers alvorens ze overlijden. Deze kamers zijn zodanig “clean”ingericht dat dit eigenlijk geen passende omgeving is om afscheid van het leven te moeten nemen. Ook voor de familieleden van de stervenden zijn de voorzieningen niet optimaal om te kunnen waken en om als familie in alle privacy het verdriet met elkaar te kunnen verwerken en te kunnen delen. Dankzij de donaties van de lampjesactie in 2013 en 2014 zijn bestaande patiëntenkamers verbouwd en ingericht,waardoor het geheel aangenamer is geworden om in te verblijven. Niet alleen voor hen die helaas afscheid van het leven moeten nemen, maar ook voor hun naasten. Zij die hun dierbare bijstaan. Tevens werd er voor hen een familiekamer ingericht waar men zich in alle privacy kan terugtrekken.

De Roel Boerma wandel- en trimloop sloot in 2012 aan bij de lichtjesactie met het thema: “Verlicht het leven van een hart- long- en kankerpatiënt “.

Het geld dat deze actie heeft opgebracht is geheel ten goede gekomen aan de nieuwe afdeling Paramedische diensten van Ziekenhuis Rivierenland Tiel. Zaken waar het ziekenhuis zelf geen budgetten aan mag spenderen, maar voor de patiënt wél belangrijk zijn voor een algeheel welbevinden zijn hierbij aangepakt. Denk aan grote natuurfoto’s op de muren, een kleurige omgeving en gezellige hoek met barkrukken om even bij te komen van de fysieke inspanning of een grote spiegelwand om de eigen revalidatievorderingen te kunnen zien.